Jordbruket är Kravmärkt via aranea såväl växtodlingen såsom djurhållningen. Äggen levereras såsom kravägg till Stjärnägg i Linköping, spannmålen levereras till Lantmännen och köttdjuren levereras till Scan.

Tvillingkalvar som dricker på mamma
Långa utbildningsdagar Långa utbildningsdagar

Från och med våren 2011 har vi bytt såmaskin till Camiliont systemet med radhackning för att bekämpa ogräs. Såraderna kan placeras på både 25 cm avstånd och 50 cm avstånd , maskinen radhackar mellan raderna som styrs via kameraövervackning. Maskinen kan även mylla ner gödning typ biofer vid radhackningen. Såmaskinen kommer att kräva minst 3 överfarter på samma skifte och är därmed inte bara en traditionell såmaskin utan kommer även att bekämpa ogräs. Camilionten är 8 m bred och har ett kraftbehov på ca 150 hk, första förare på denna maskin är Daniel.

Fjol årets ungdjur Fjol årets ungdjur

Ungdjuren är inrymda i Bylingstad ladugård som rymmer ungefär 50 djur, både kvigor och tjurar förvaras på samma ställe. Djuren är med i kap och har högsta status, de blir stamboksförda och får höga tillväxtal. Rasen är Aberden och Simental. De sälj normalt vidare efter 14 månader, de sälj i första hand som avelsdjur. Om du är intresserad kontakta Ulrika på telefon 0708-160001

kalv stensö ladugård kalv stensö ladugård

Stensö ladugård byggdes om 2009 till moderna breda skrapgångar och liggbås för 80 kor, ladugården är inrymd med moderdjur Aberden Angus som har sin kalvsäsong Februari till April. I ladugården finns även liggytor som halmas vid kalvningsäsong, Det vakas ständigt över kalvningar kontroller sker minst varannan timme gäller på nätterna och dagar.

Simental i Bylingstad Simental i Bylingstad

I Bylingstad förvaras 50 Simmental moderdjur, de kalvar från 15 Mars och ca 45 dagar framåt. Under den perioden kontrolleras djuren regelbundet natt som dag, när de kalvat är de tillsammans med sina kalvar. Vid midsommar kommer de i kontakt med avelstjuren som är noga utvald efter kons storlek.

Hönsen släppte ut 20 april Hönsen släppte ut 20 april

Kravhöns med utevistelse vid bra väderlek,  95 % av hönsen värper ett ägg om dagen. Äggen sälj på gården via äggboden eller så levereras äggen till stjärnägg. Productionen startade 2002.

Förbränningsanläggning med centralvärme på Högstad gårdscentrum. I pannan kan man elda med ved och halm som i sin tur värmer upp stora mängder vatten som värmer bostadshus och stallar via separat kulvert system. Förbränningsanläggningen är även en godkännd anläggning för destriktion eller kremiring av hela djurkroppar. Jordbruksverket har 2011-01-21 godkännt anläggningen med nummer SE 2898 IP,

det är en av de få anläggningar i Svergie.

Linhalm tas gärna emot för uppvärmning, snabb pressning direkt efter tröskning samt bortforsling av balar erbjuds kostnadsfritt i motprestation.

Åkerman H7 hjulburen Åkerman H7 hjulburen

På gårdarna finns en gamal grävmaskin som är en riktig trotjänare. Den kan utrustas med rotortilt, olika skopor , tjälkrok och busk putsare. Vi gräver diken, avlopp och lyfter säckar med maskinen.

Tröskning Stensö 2009 Tröskning Stensö 2009

Tröskning är självklart bonden roligaste händelse, när du kan se resultatet. Vanligast avkastar åkermarken 4 ton/ha, tröskning sker med John Deere tröska med en bordstorlek på 22 fot. Eftersom arealen är stor är drifsäkerheten på tröskan viktig, sorliga dagar måste den fungera och det har den gjort. Vi producerar 175 timmar per trösksäsong.

12 kbm vacumtunna med ramp 12 kbm vacumtunna med ramp

                                                                 Gödselkörning är ett måste vid kravproduktion, gödseln är på så sätt värdefull ock kommer från kor och höns. Gödsling sker två gånger på våren och vid axgång då främst på höstgrödan på vårsåden använd biofer som myllas ner.