Vi kan erbjuda följande,

Säker lin bals körning Säker lin bals körning

Transport med lastväxlarvagn av olika storlek på containrar kan erbjudas 12 kbm grusflak med spridalem bla , 22 kbm spannmålsflak bla, 40 kbm eller maskinflak. Flak kan även hyras ut och transporteras med lastväxlarvagn alternativt lastbil.

Långa utbildningsdagar för förarna av maskinen Långa utbildningsdagar för förarna av maskinen

Vi kan erbjuda sådd med vårt nyaste köp av såmaskin/radhackning Camilijon systemet , åtta meter bred och klarar att så och radhacka alla förekommande grödor. Enligt hushållningssällskapet undersökning blir resultatet per hektar 1200-1500 kr bättre när alla omkostnader är betalda.

För sådd och två radhackningar är priset nomalt 1000 kr/ha.

Tröskning ,cirka 20 hektar per dygn avvärkas Tröskning ,cirka 20 hektar per dygn avvärkas

Profisionell tröskning erbjuds, att sållen är rena och inställningarna korrekta gör att maximal avkastning alltid sker. Förare är Daniel , Mauriz eller Niclas detta gör att vi kan köra dygnets alla timmar eller när det passar dig, kostnaden är 1000 skr/ha om flygande tömning fungerar ´.

Fastgödselspridning med Jeantil, stor kapacitet och fin spridning som justeras efter ditt önskemål. Givetvis lastar vi eller du själv, kostnad för spridning med traktor och förare 635 kr/tim.

 

Snöröjning med diagonalblad, områden just nu Söderköping, Ö Ny och Jonsberg, kostnad 600 kr/tim

 

Pressning med Claas 255 med eller utan plastning, från 60 kr/bal

 

Slåtter med kross, bredd 6.20 , kostnad 300 kr/ha

 

 

 

Övriga traditionella lantbrukstjänster erbjuds givetvis , välkommen med din beställning

 

lastbilen lastar 14 ton lastbilen lastar 14 ton

Lastbilen hyrs ut per timme eller till fast pris, välkommen med din förfrågan

Göma gödseltunna 12 kbm med ramp Göma gödseltunna 12 kbm med ramp

                Vacumtunna för gödselkörning med flyt svämgödsel, rampspridning, via spegel eller för transport av gödsel. Tunnan lämpar sig även för "spolbilarbete" stopp i avlopp etc. Kostnad 700 kr/tim med traktor och förare.

Harvning Harvning

 

 

 

Harvning kan erbjudas sålväl till vårbruk och höstbruk.