Gården består av flera gårdar som ihop bildar en enhet, gårdarna är följande

 

Högstad Gård. Historien går tillbaka till år 1788, gården bestod då av fyra fastigheter som sammanfördes först vid sekelskiftet 1900. Runt 1940 köptes en Stenbro gård till fastigheten, 1970 köptes Lagersätter och två Orrevalla gårdar till , det sista förvärvet gjorde Margareta och Lars Johansson som sålde gården år 1997. Huvudbyggnaden på Högstad

Gård byggdes 1937.

 

Bylingstad Gård.  Historien börjar på 1800 talet med kronofogde Pettersson som bodde på gården, hundra år efter fogden kom Samuelsson till Bylingstad från Kuddby gården Ingelstad som han tidigare arrenderat. Bylingstad togs sedan över av bröderna Hans och Christer Samuelsson året var då 1976, gården köptes 2002

Det finns ytterligare en Bylingstadsgård, Bylingstad 5:1 gårdern arrenderas, köpt delar av Bylingstad 1:4.

Huvudbyggnaden är från 1937.

 

Stensö Gård ( Sätesgård). Stensö näms redan 1359 i skrift. Detta i två brev från samma år , skrivna av Holger Thryskilsson och breven är daterade på Stensö. Stenö var troligen en sätesgård på den tiden. Huvudbyggnaden är uppförd 1900 ,gården köptes 2007. 

Sebbantorp Gård har den senaste åren arrenderats av Lasse och Ulla Lundell, år 2013 regleras marken till aktuell fastighet.

 

Stensö och Borgforskning

På Stensö gård finns en gammal slottsruin, fornlämning nummer 59, belägen på en markant höjd sydväst Lönöviken. Mendelgren uttrycker vid mitten av 1800 talet med romatiska förtecken " Läget har således varit passande till tillhåll för oroliga sjömän och riddare" och det ryktas om att sjökonungen  "Wiking" huserat bakom borgens murar. Lämningarna har konstigt nog undersökts arkeologiskt dock har forskare lekmän slösat superlativ över ruinerna. Forskare Wrangler skriver bland annat att Stenö Borgsruin är den vackraste och mest intressanta borg från medeltiden som finns i vårt land.

Stensö utgör en klassisk tornborg, stratgiskt placerad vid Bråviken och den har många folksägner.

År 1949 skriver Norrköpings Tidningar att Stensö uppfördes till skydd för Ryssarna 1719, ryssarna brände senare borgen. I en anna sägen har sjörövarkapten Moritz haft sitt näste vid borgen, han omkom enligt sägen när han försökte plundra ett fartyg vid slaget om Bråvalla.

 

Ett av de senaste markförvärvet var att delar av Stensätter Gård köptes av Fredrik och Ellinor Roos 2011.

 

Gårdarna har senare fastighetsreglerats till en lantbruksenhet med namnet Husby-Högstad 2:2

Text vid borgen
Stensö Borg , inre mringmuren
Ridtur Januari 2012, ingen snö ! Ridtur Januari 2012, ingen snö !

Mor och dotter på hästryggen, bra för humöret tycker övriga.